<

Bolig Reguleringsloven - Hvad Betyder Det For Dig?14-07-2020 - 22:40

"Blackstone-Bestemmelsen"

Fra den 1. juli 2020 trådte ændringerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i kraft – også i medierne kaldet ”Blackstone”-bestemmelsen, hvor der kommer restriktioner på, hvor meget og hvordan en udlejer kan istandsætte en lejebolig, og efterfølgende hæve lejen. Selvom der er tale om et lejeindgreb, så påvirker det værdiansættelsen af foreningens ejendom, da en valuar vurdere, hvor meget ejendommen er værd, hvis foreningen hypotetisk set skulle vælge at opløse sig selv og sælge ejendommen, således at alle andelshavere fremover skulle være lejere igen. Når en potentiel køber møder restriktioner i forbindelse med at hæve lejen og dermed få en fortjeneste af sit afkast, vil det højst sandsynligt påvirke, hvor meget denne køber vil give for ejendommen. Det er ikke til at vide, hvor meget det vil påvirke foreningen i fremtiden, men de fleste brancheorganisationer mener mellem 5-20% af værdiansættelsen.

 

I forbindelse med høring af lovforslaget og ligeledes i høringssvarene, bliver der angivet, at dette tiltag skal være så lempeligt overfor andelsboligforeninger så muligt, eftersom de bliver ramt utilsigtet af lovindgrebet, og ligeledes ikke har alternativer, eftersom den seneste offentlige vurdering er fra 1. oktober 2012 og et nyt offentligt vurderingssystem formentlig først vil komme fra 2023 til 2025. Et af regeringens tiltag var, at det bliver muligt at fastfryse en valuarvurdering, såfremt valuarvurderingen er indhentet forinden 1. juli 2020.

 

Foreningen har pr. 30. juni 2020 indhentet en ny vurdering, der skal bruges til efterårets værdiansættelse og regnskabet for 2019/2020. Dette er sket efter, at administrator har indhentet 3 forskellige indikative vurderinger i vores område, hvorefter bestyrelsen har igangsat en valuarvurdering fra én af de respektive valuarer. Det betyder, at vores ejendom er blevet vurderet til kr. 329 mio. pr. 30. juni 2020. Dette er en stor stigning i forhold til sidste års valuarvurdering, og det giver flere valgmuligheder for foreningen, da denne nye vurdering ikke kun har en gyldighed på 18 måneder, men kan bruges fremadrettet i længere tid, såfremt ejendommens værdi skulle falde i 2021. Dette ville dog være hensigtsmæssigt at hensætte til et eventuelt fald i ejendomsvurderingen, og således kunne faktuelt konstatere, hvor stor en påvirkning lovindgrebet har på markedet for investeringsejendomme i det kommende år. I sidste ende er det dog udelukkende generalforsamlingen, der bestemmer og fastsætter andelskronen.

Evt spørgsmål kan stilles til administrator Kim Hansen på kh@swe.dk

Mvh Bestyrelsen

<