<

Nyhedsbrev april 202125-04-2021 - 21:32

Kan du blive ekskluderet?

Hunde:
Vi oplever desværre at flere får hund eller passer hund meget længe. Det har været oppe på flere generalforsamlinger til afstemning og hver gang er det ikke blevet stemt igennem. Bestyrelsen har lige givet en beboer et påbud om at skaffe sig af med hunden og de har valgt at sætte deres lejlighed til salg. Så om det er en kæreste, søster, barn eller et andet familiemedlem der har hund, er det ikke tilladt at have den på besøg i længere tid eller boende og det kan medføre eksklusion fra foreningen!

Altan:
Nu er det igen ved at være tid til at altanerne skal have olie. Olien kan findes i bytterummet sammen med BIO poserne. Vi oplever desværre en del af beboerne ikke giver deres altan olie, husk på at det er foreningens ejendom og du som andelshaver har ansvaret for at pleje altanen. Hvis ikke du vedligeholder altanen kan andelsforeningen gøre krav på at du får det gjort og dermed blive opkrævet 500kr for behandlingen af altanen. Flere af altanerne har ikke fået olie i flere år kan vi se.

Støj:
Udklip fra Husorden som er på vores hjemmeside: www.rønnebærgaarden.dk  

Udlejning:
Vi skal gøre jer opmærksom på, at hvis I fremlejer enten hele jeres lejlighed eller bare et værelse, så skal I søge om tilladelse – kontakt SWE på mfa@swe.dk.  Ellers vil det være ulovlig fremleje, og kan medføre eksklusion.

Arbejdslørdag/Sommerfest:
Vi er gået i gang med at planlægge både en sommerfest og en arbejdslørdag efter forsamlingsforbuddet bliver fjernet. Men vi vil selvfølgelig overholde alle regler med at vise negativ test og afstand. Mere info vil blive meldt ud snart 😊

Affald:
Viceværterne har klager tit over at folk ikke pakker deres affald ind når det bliver smidt i affaldsskakten, det er både ulækkert og ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt over for dem! Vi skal gøre opmærksom på at hvis de opgange hvor det står slemt til ikke bliver bedre, ender vi med at lukke skakten i de opgange og dermed skal ned i gården med jeres affald. Samtidig skal pappet i papcontaineren gøres fladt, så der er plads til mere! Bemærk at dit navn mange gange står på kassen, så vi ved godt hvem synderne er.

Diverse:
Viceværterne har haft en traktor holdende oppe på værkstedet som ikke har været brugt de sidste 6-8 år, da den ikke rigtig kan komme rundt på ejendommen. Den har vi valgt at skaffe os af med, da den giver foreningen en besparelse på små 6800kr om året i forsikring.

En bøn fra viceværterne:
Smid ikke store flamingostykker/kasser i skakten, det stopper for affald! Flamingo fra fx tv-kasser kan smides ned til storskrald og hører heller ikke til i papkassen i papcontaineren!
Vær gerne lidt mere disciplineret med henstilling af jeres cykler. Under søjlebygningen er der mildest talt kaos, og andre steder er det nærmest umuligt at komme forbi!

Vi vil godt sige TAK til de beboere der var med en lørdag til at samle en del af de nye bænke der er indkøbt til gården. 😊

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og viceværterne

<