<

Nyhedsbrev juli 202212-07-2022 - 12:46

Væsentlig ændring!

Sommeren er over os, og det er bare om at nyde det.

 

Storskralds ændring:
Kommunen har meddelt foreningen, at de kommer og henter storskraldscontaineren. Det betyder, at rummet bliver midlertidigt lukket for affald den 16. august!!
Fra ovenstående dato og et par uger frem, vil rummet være helt lukket, mens der bliver gjort klar til en ny løsning. Det vil også betyde for fremtiden, at der er noget affald beboerne selv skal sørge for at bortskaffe på genbrugspladsen
Bispebjerg.
Der afholdes en intro til det ”nye” storskraldsrum, når vi har en dato for hvornår det er færdigt. Det bliver sendt ud på vores SoMe.

 

Cykeloprydning:
Tidligere har der været sat mærkater på alle cykler, dog manglede der mærkater i kældrene Rønnebærvej
27-31og under Godthåbsvej. De er sat på nu, og beboere der har cykler stående i nævnte kældre bedes fjerne mærkater på de cykler som de ønsker at beholde.
Alle andre cykler der stadig har mærker på, er blevet indsamlet, og sat i kælderen til senere skrald afhentning!
Har du glemt at tage mærkatet af din cykel, så er det nu du skal handle!
Cyklerne bliver afhentet som skrald efter sommerferien.

 

Gamle ubrugte barnevogne på ejendommen:
Der står en del ubrugte barnevogne/klapvogne med mærkater på, samme som ved cykeloprydning, de vil ligeledes blive fjernet efter sommerferien. Der er en del der har stået i kælderen i årevis og samlet støv, og som nok næppe bliver benyttet igen.

 

Fremleje:
Vi skal gøre jer opmærksom på, at det ikke er tilladt at fremleje sin lejlighed, hverken via Airbnb eller af andre kanaler med mindre man opfylder de krav der står i vedtægterne. Ulovlig fremleje kan medføre eksklusion.

 

Arbejdslørdag/Sommerfest:
Der er sommerfest den 27. august – mere info herom følger.
Der er arbejdslørdag med efterfølgende grillarrangement den 24. september  - mere info følger herom.

 

Go´ sommer 😊

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og viceværterne

<