<

Ovenlys vinduer19-10-2022 - 09:55

Starter i uge 43


TIL BEBOERNE I AB RØNNEBÆRGÅRDEN

Information ifm. udskiftning af tagvinduer.

Der skal udskiftes tagvinduer på hele ejendommen, da de eksisterende vinduer er gamle og utætte.

Arbejdet starter snart, så derfor modtager I denne information om processen.

Arbejdet opstartes efter planen i uge 43 og afsluttes i uge 44.

Alle arbejder udføres fra lofterne, så der kommer hverken stillads eller lift på ejendommen.
Håndværkerne skal derfor benytte loftlemmen i opgangene til at komme til og fra loftet når de skal arbejde.

Hvis du har ting stående ved øverste repos på trappen, er det vigtigt at du fjerner dem inden arbejdet går i gang.

Det kan ikke undgås, at byggeriet er forbundet med gener som støv, støj, materialeoplagring etc.

Vi vil selvfølgelig henstille til entreprenørerne om at begrænse generne mest muligt.

Hvis du har spørgsmål nu eller på et senere tidspunkt, så kontakt mig på tlf. 25 37 25 34 eller
mads@mmake.dk.

Med venlig hilsen
MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører ApS
Mads Møller
Bygningskonstruktør, Partner
 

<