<

ASBEST! 20-09-2023 - 19:38

Kælderen må ikke benyttes.

Vi ønsker at informere alle om en nylig registreret hændelse
vedrørende asbeststøv, som kræver øjeblikkelige foranstaltninger og
opmærksomhed.

 

Beskrivelse af hændelsen:

I forbindelse med det fremtidige projekt med udskiftning af vand- og
afløbsinstallationer, er der blevet fortaget miljøundersøgelser. Der
blev der opdaget asbest i isoleringen i bøjninger på
vandinstallationen, disse er ikke farlige så længe de er indkapslet i
rørisolering.

Der er blevet opdaget brud på rørisolering med asbest i kælderen, og
støvet i nærheden af dette er testet positiv for asbest.

Dette støv kan udgøre en sundhedsfare hvis det indåndes, derfor skal
det håndteres korrekt.

Forholdsregler:

For at sikre din personlige sikkerhed og hjælpe med at minimere
spredningen af asbeststøv, beder vi alle om at følge disse
retningslinjer:

Undgå området: Undgå at gå ned i kælderen indtil vi har lokaliseret
omfanget af spredningen. Dette vil tage en uges tid. Hvis der ikke er
yderligere spredning af asbest, afventes der besked på at kælderen
frigives. Er omfanget mere end dette enkeltstående tilfælde kan det
kræve at kælderen afspærres indtil alt støvet er fjernet af
professionelle.

Ingen berøring: Rør ikke ved eller forsøg selv at fjerne støvet.
Dette skal håndteres af professionelle.

Information: Hold dig opdateret ved at følge yderligere varsler,
instruktioner og skiltning.

Vi tager sikkerheden og sundheden for vores beboere og ansatte meget
alvorligt. Alle nødvendige foranstaltninger træffes for at håndtere
denne situation på en sikker måde.

 

Da skakterne ikke må benyttes er der stillet udendørs skraldespande op følgende steder:
Nr. 177 ved gavlen
Nr. 31 ved gavlen
Nr. 21
Nr. 3 ved gavlen
Nr. 228

Tak for din forståelse og samarbejde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

<