Fælles Faciliteter

Alle fælles faciliteter må benyttes af alle foreningens beboere.

Pas godt på vores ejendele/ejendom/område, du er selv med til at betale for nye ting via din husleje. .

Efterlad venligst alle områder som du selv ønsker at modtage dem.